Kompetencerådet har en række forslag til en national strategi for livslang læring, som safu fuldt ud kan tilslutte sig.
Det er på tide, at vi I Danmark vedtager en strategi, som bredt kan styrke lønmodtagernes kompetencer, så vi både kan forbedre vores konkurrenceevne og samtidig sikre tryghed for den enkelte og dermed vækst, velstand og velfærd på den lange bane.

Vores uddannelser har alle en udløbsdato – forstået på den måde, at der bliver stadig kortere tid fra at man har taget en uddannelse eller en videreuddannelse til at den enkelte har behov for ny viden, færdigheder og inspiration.

Digitalisering, automatisering, grøn omstilling er de mest dynamiske faktorer i disse år. Vort uddannelsessystem har svært ved at følge med og der mangler en national strategi som sikrer, at den enkelte arbejdstager kan følge med i den teknologiske udvikling og bevarer sin værdi på arbejdsmarkedet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal i år indgå en ny trepartsaftale om det offentlige efter- og videreuddannelsessystem. I den forbindelse kommer Kompetencerådet, som repræsenterer en række parter på arbejdsmarkedet,  med 7 anbefalinger:

  • ny national strategi for livslang læring
  • partnerskaber på sektorniveau
  • alle i arbejdsstyrken skal have samme adgang til offentlig støtte
  • stærkere økonomiske incitamenter for brugerne
  • lettere adgang til videre- og efteruddannelse
  • bedre udnyttelse af realkompetencer
  • et styrket udbud for videregående voksen- og efteruddannelse via fx microcredentials

For safu er det helt afgørende, at der findes en model, som giver alle ret til videreuddannelse fx udmøntet som et puljebeløb for hver periode på 6-8 år på arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at pengene følger den enkelte.

Det bliver de lønmodtagere der gennemfører videreuddannelse, som har bedst mulighed for at bevare beskæftigelse, tage nye jobs eller nye jobfunktioner, matche teknologiske udfordringer og naturligvis også få mulighed for et lønløft.

safu ønsker livslang læring for alle vore medlemmer og mener at den værktøjskasse, som den nye strategi har brug for indeholder:

– systematisk uddannelsesplanlægning

– en koordineret og strategisk indsats i alle virksomheder fx via en årlig udviklingssamtale

– nem adgang til offentlige støttemidler fx via bedre voksenuddannelsesstøtte fra det offentlige

– styrket information om relevante uddannelsestilbud fx via interaktive hjemmesider med viden om behov og udbud. En portal som voksenuddannelse.dk bør være en del af denne indsats

med andre ord – optimale betingelser for livslang læring.