Fagforening for dig

Få dig en ordentlig fagforening med service i højsædet og med vægt på det personlige engagement.

Fagforening for dig

  • have professionel bistand, når du har brug for hjælp.
  • kunne trække hele kontingentet fra i skat.
  • have en reel partipolitisk uafhængig forening i “ryggen”.
  • bruge de muligheder et fællesskab tilbyder, uden at du får trukket ”andres holdninger” ned over hoved.
  • have seriøse råd og vejledning, når du skal forhandle løn eller ny kontrakt.
  • en forening som kan hjælpe med råd og vejledning om trivsel og godt arbejdsmiljø.
  • have hjælp, hvis du bliver syg, mens du er i arbejde.
  • have en forening, som kæmper for sine medlemmer – også når det skal ske i retten.

Få dig en ordentlig fagforening med service i højsædet og med vægt på det personlige engagement.

Det koster 150 kroner om måneden at være medlem af safu. Kontingentet opkræves kvartalsvis med 450 kroner og kan eventuelt opkræves sammen med dit FTF-A kontingent.

safu og FTF-A koster samlet 559 kr om måneden og er fuldt ud fradragsberettiget.

tryghed til en fair pris

safu - sammenslutningen af funktionærer.