Persondatapolitik

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab, oprettelse af en sag/henvendelse. Vi behandler personoplysningerne for, at vi kan rådgive dig i dit arbejdsliv og for at kunne yde dig faglig bistand, hvis du skulle få problemer på din arbejdsplads.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i minimum 5 år grundet bogføringsloven. Hvis vi har behandlet en konkret sag på dine vegne, vil oplysningerne som udgangspunkt kunne blive slettet 10 år efter, medmindre der er tale om en arbejdsskadesag, som opbevares i op til 30 år.

Har du (haft) en sag vil vi typisk (have) samarbejde(t) med advokat eller socialrådgiver. I den sammenhæng vil advokat eller socialrådgiver i virksomheden/hovedorganisationen selvstændigt opfylde kravene til databehandling. Trækkes der på ekstern hjælp vil alle sagsakter ikke nødvendigvis være i vores arkiv. 

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger hos os. Du kan også ændre i dine egne personoplysninger. Du skal blot skrive til  safu@safu.dk.