Meld dig ind i safu.

Ønsker du at blive medlem af safu, skal du udfylde nedenstående formular.

Hvis du allerede er medlem af en anden fagforening, skal du være opmærksom på, at du selv skal opsige medlemskabet heraf. Vi anbefaler, at du undersøger, hvor lang opsigelsesperioden er hos din nuværende fagforening.

  Personlige oplysninger  Status?


  Oplysninger om virksomheden
  Oplysninger om uddannelse


  Fagligt medlemskab

  Nuværende fagforening

  Registreringsnummer
  Kontonummer


  Medlemskab af A-kasse

  Ja tak, jeg vil gerne have ret til dagpenge som nyuddannet, når jeg afslutter min uddannelse og opfylder betingelserne for dagpenge.

  Jeg ønsker at blive forsikret på

  Registreringsnummer
  Kontonummer

  Nuværende A-kasse

  Oplys hvilken a-kasse, du har været medlem af:

  Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med - ftfa klarer det praktiske. med indmeldelsen giver du ftfa lov til at hente dine medlemsoplysninger fra din nuværende a-kasse

  Ja tak, jeg vil meldes ind i FTFa. Jeg er over 30 år og søger om nedsat kontingent. Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede uddannelsen

  Ja tak, jeg vil gerne have ret til dagpenge som nyuddannet, når jeg afslutter min uddannelse og opfylder betingelserne for dagpenge.

  Jeg ønsker at blive forsikret på

  Registreringsnummer
  Kontonummer

  Nuværende A-kasse

  Oplys hvilken a-kasse, du har været medlem af:

  Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med - FTFa klarer det praktiske. Med indmeldelsen giver du FTFa lov til at hente dine medlemsoplysninger fra din nuværende a-kasse

  Registreringsnummer
  Kontonummer

  Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med - ftfa klarer det praktiske. med indmeldelsen giver du ftfa lov til at hente dine medlemsoplysninger fra din nuværende a-kasse


  Samtykkeerklæring

  Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger jeg giver er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (se evt. § på retsinfo.dk), og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i FTFa

  Når jeg sender indmeldelsen giver jeg samtykke til, at safu og FTFa må behandle, herunder indbyrdes udveksle ovenstående oplysninger. Behandlingen sker med det formål at indmelde mig i de nævnte foreninger/organisationer. Jeg erklærer at ovenstående oplysninger er korrekte, og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i safu og/eller FTFa.


  Jeg ønsker også at blive medlem af FTFa

  Såfremt du krydser ja til, at du ønsker medlemskab af FTFa, sendes dine oplysninger videre til FTFa. FTFa vil herefter kontakte dig vedrørende din optagelse/overflytning til FTFa. Skulle der opstå spørgsmål undervejs til din optagelse/overflytning til a-kassen, bedes du kontakte FTFa på telefon 70 13 13 12.

  Spørgsmål?

  Skulle du have spørgsmål til dit faglige medlemskab, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet. Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen som medlem.