2 kolleger taler sammen i en pause

Fagforeningen for dig

der vil have en fagforening med service i højsædet og med vægt på det personlige engagement til 175 kroner om måneden. En fagforening som forstår at samarbejde med a-kassen.
Læs mere

 

Dit ansættelsesbevis

Din ansættelse er individuelt. Du forhandler selv dine vilkår. Det kan dog være svært at vide, hvad der er vigtigt at få med, og hvad der er mindre vigtigt at få med i et ansættelsesbevis.
Læs mere

Tid til at tænke sig om

Tid til at tænke sig om

Strategier, ændrede processer og ´mere fart på´. Arbejdsmarkedet er kendetegnet af et konstant stigende pres, hvor alt skal gå hurtigere. Corona kommer som et ufrivilligt bespænd, alligevel er det svært at forestille sig, at et mere fremkommeligt arbejdsmarkedet dukker frem på den anden side, medmindre nogen, du og jeg, gør noget aktivt for det. Et vigtigt spørgsmål at stille, er om de mange forandringer og det stigende pres medvirker til en sund udvikling?

Læs mere

Hjemmearbejde sætter arbejdsmiljøindsatsen tilbage

Coronakrisen har sat os tilbage til niveauet fra 1960’erne, når det gælder dårligt arbejdsmiljø – fordi de færreste private hjem er indrettet til kontorarbejde. Ondt i nakken eller i skulderne og ryggen, hovedpine og snurren i armene, ja det er ofte det mange døjer med, som konsekvens af uhensigtsmæssighederne ved at arbejde uden den rette indretning af arbejdspladsen i hjemmene.

Læs mere

DOM: Uheld ved julefrokost er en arbejdsskade

Hvem har ansvaret for ulykker, som sker på arbejdspladsen? Det har arbejdsgiveren. En ny dom har slået fast, at når arbejdsgiveren arrangerer fester eller andre arrangementer som led i trivslen på arbejdspladsen, så gælder Arbejdsmiljøloven. For 3 år siden faldt en kvinde under en julefrokost og slog sit hoved i gulvet. Hun har siden lidt af slem hovedpine og været nødt til at skifte fag. Hun pådrog sig 10% mén og har derfor ret til en erstatning, som et engangsbeløb og sandsynligvis også for tab af erhvervsevne. I første omgang afviste Ankestyrelsen, at der var tale om en arbejdsskade. Styrelsen var af den opfattelse, at det hovedsagelig var personaleforeningen, som stod for arrangementet. Men Retten i Kolding havde en anden opfattelse. Under domsforhandlingen viste det sig, at ledelsen havde betalt størstedelen af udgifterne og at det hovedsagelig var ledelsen, som stod for arrangementet. Retten lagde til grund, at julefrokosten var i væsentlig interesse for arbejdspladsen og fastslog dermed at der var tale om en arbejdsulykke.

Læs mere

Nytårshilsen

Kære medlem. År 2020 har været et kompliceret år. Mange medlemmer er blevet udsat for store ændringer i deres arbejdssituation. Mange har måttet gøre en ekstra indsats! For safu er vores vigtigste opgave at bakke medlemmerne op, så vi kan rådgive og bistå det enkelte medlem, når der opstår problemer; eller spørgsmål og behov for kvalificerede indspark. Her har 2020 vist os at arbejdsmarkedet bliver mere og mere komplekst. Det vil det sikkert blive ved med, men vi vil gøre hvad vi kan for at følge med udviklingen!

Læs mere

Kontingent

Det koster 175 kr. pr. måned at være medlem af safu.

Et medlemskab af vores a-kasse FTFa (fuldtid) koster 468 kr. pr. måned, dvs. et samlet medlemskab af safu og FTFa koster 643 kr. pr. måned.

Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Du kan måske spare penge på dit kontingent, hvis du er under en ungdomsuddannelse, skal på orlov, efterløn eller pension. Læs mere om, hvordan du opfylder betingelserne her.

Nyheder fra
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Nyheder fra FTFa - din a-kasse safu - facebook