2 kolleger taler sammen i en pause

Fagforeningen for dig

der vil have en fagforening med service i højsædet og med vægt på det personlige engagement til 175 kroner om måneden. En fagforening som forstår at samarbejde med a-kassen.
Læs mere

 

Dit ansættelsesbevis

Din ansættelse er individuelt. Du forhandler selv dine vilkår. Det kan dog være svært at vide, hvad der er vigtigt at få med, og hvad der er mindre vigtigt at få med i et ansættelsesbevis.
Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære medlem! Mandag den 4. maj 2020 kl. 16.30 afholdes vores årlige generalforsamling i vores lokaler; Niels Hemmingsens Gade 20 B. 1. sal, 1153 København K. Grundet Coronavirus må der maksimalt være 10 personer tilstede ved afholdelse af generalforsamlingen. Da safu almindeligvis har haft relativt få deltagere til sine generalforsamlingerne fastholdes den fastsatte dato jf. […]

Læs mere

Opdatering af corona-vejledning

I forbindelse med den igangværende Corona-virus er der stort behov for kommunikation og en fælles linje/vejledning. Vores hovedorganisation FH har derfor udarbejdet nedenstående vejledning, som løbende bliver opdateret. Nedenstående vejledning er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende. Vejledningen er udtryk for generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt.

Læs mere

Corona-hjemmearbejdsplads

En stor del af den danske befolkning arbejder i disse dage hjemmefra samtidig med at børnene er sendt hjem fra skole og institutioner. De almindelige rutiner er brudt og nye rutiner skal opfindes. Det er en ligning der kan være svær at få til at gå op. Det kan være svært at opretholde samme effektivitet, når man samtidigt har børnene hjemme. Effektiviteten vil falde, men erfaringen som vi høster, vil uden tvivl kunne bruges når vi kommer på den anden side af Corona-nedlukning og kan vise sig at få stor værdi fremadrettet.

Læs mere

Ny Ferielov – Ferieforskud 2020

For lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reglerne gælder kun i 2020 og kaldes derfor Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage. Hvem kan få Ferieforskud 2020? Ferieforskud er et engangsbeløb til lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020. Der er ikke tale om et udvidet antal feriedage.

Læs mere

Kontingent

Det koster 175 kr. pr. måned at være medlem af safu.

Et medlemskab af vores a-kasse FTFa (fuldtid) koster 457 kr. pr. måned, dvs. et samlet medlemskab af safu og FTFa koster 632 kr. pr. måned.

Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Du kan måske spare penge på dit kontingent, hvis du er under en ungdomsuddannelse, skal på orlov, efterløn eller pension. Læs mere om, hvordan du opfylder betingelserne her.

Nyheder fra
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Nyheder fra FTFa - din a-kasse safu - facebook