Nedsat eller gratis kontingent

For at du kan få nedsat eller gratis kontingent kræver det, at du dokumenterer, at du er:

• I jobafklaring / ressourceforløb / fleksjob

• Har fået barn og skal på barselsorlov

• Gået på efterløn/pension

• Påbegyndt en SU-berettiget ungdomsuddannelse

I jobafklaring / ressourceforløb / fleksjob

Hvis din indtægt maksimalt er på det man kan få på ressourceforløb, vil dit kontingent til safu være på kr. 100 pr. måned.

Er gået på efterløn

Når efterlønnen/pensionen nærmer sig, kan det være fristende at melde sig ud af fagforeningen. Det kan du også godt, hvis du ikke længere skal have noget med arbejdsmarkedet at gøre. Men hvis du fortsat skal arbejde og/eller hvis du i dag gør brug af et eller flere af vores medlemstilbud, vil vi anbefale, at du fortsætter dit medlemskab med nedsat kontingent til kr. 50 pr. måned.

Har fået barn og skal på barselsorlov

Det er ikke sikkert, du har fuld løn i din orlovsperiode. Hvis du er på dagpenge eller går så meget ned i løn, at din månedsløn er under kr. 21.000 pr. måned, skal du kun betale kr. 50 pr. måned i orlovsperioden.

Er påbegyndt en ungdomsuddannelse

• Hvilke rettigheder har du som elev?

• Hvordan er du stillet med ferie eller bijob?

• Hvad gør du, hvis der opstår problemer?

• Hvordan er du stillet den dag elevtiden/uddannelsesforløbet __er ovre?

Spørgsmålene kan være mange, og det kan derfor være godt at have en fagforening i ryggen.

Er du under en uddannelse, som er godkendt til SU, kan du få gratis medlemskab af safu.

Øvrige medlemmer under uddannelse, kan blive medlem af safu for kun kr. 50 pr. måned.