Coronaepidemien påvirker i høj grad vores privat- og arbejdsliv. Nye restriktioner er vedtaget og det kan ikke udelukkes, at der kommer endnu flere. Vi er midt i en alvorlig sundhedskrise, som vil påvirke vort arbejdsliv i de næste måneder af det nye år.

Kære medlemmer.

Når eleverne i Folkeskolen sendes hjem for at begrænse smittetrykket i samfundet bliver mange af jer påvirket. Hjemmeundervisning betyder ekstra arbejdsopgaver for jer som forældre. På arbejdspladserne omlægges arbejdet og mange sendes på hjemmearbejde.

Vi har prøvet det hele før og de fleste har stor forståelse for at det er nødvendigt, så vort sundhedssystem ikke bryder sammen og virksomhederne kan fortsætte en nogenlunde normal drift og vi kan bevare arbejdspladserne​.​

Med grundig oplysning til borgerne skal myndighederne skabe forståelse og accept af situationen.
Det kan ikke gøres grundigt nok.

For safu handler​ ​det i denne situation om, at medlemmernes sikres så godt som muligt.

Mange er blevet smittet og mange vil blive smittet. De af jer som står i forreste række i kundesituationer er specielt udsatte. I skal derfor i samarbejde med jeres ledelse sikre afstandskrav for de som står i første række, grundig rengøring, udluftning, de bedste værnemidler – i det hele taget forholde jer til de lokale sikkerhedskrav.

Har I brug for rådgivning – kontakt os. Har I brug for svar på spørgsmål om coronapas og håndtering af situationen kan I også læse artiklen​ på vores hjemmeside.
Læs også gerne vores vejledning om hjemmearbejde, som handler om meget af det, som I måske har brug for at vide.

Helt aktuelt er der også her en vejledning til hvordan I kan forholde jer til om I kan blive hjemme, når jeres børn bliver hjemsendt.

Alle indlæg linker i øvrigt videre til grundigere vejledninger ifm. mange af de spørgsmål, som er aktuelle på arbejdspladserne.

Vi håber I kommer godt og sikkert ind i det nye år.

safu