Hjemmearbejde – meget af det, som du har brug for at vide

For safus medlemmer er hjemmearbejde blevet meget udbredt. Alt tyder på - corona eller ej - at det bliver almindeligt med en eller flere hjemmearbejdsdage om ugen i fremtiden for flere medlemmer. safu giver dig derfor en række råd til hvordan du kan få det bedste ud af den arbejdssituation. safu synes at det er naturligt, at du som medlem kan få mulighed for at arbejde hjemme. Men det skal være under forudsætning af, at det er frivilligt og at din arbejdsgiver sikrer dig et godt arbejdsmiljø.

Brug de fordele, som byder sig

I Danmark har det vist sig, at ansatte på mange virksomheder har været utrolig gode til at omstille sig til nye krav i arbejdslivet. Corona har udfordret alt det, som vi er vant til. Pludselig blev vi tvunget til at arbejde hjemme. Mange som i årevis har set langt efter et arbejdsliv med adgang til hjemmearbejde, fik muligheden med kort varsel.

Fordelene er mange, men det har ikke været lige enkelt for alle. Der er naturligvis også ulemper ved situationen. Det er derfor værd at arbejde på at reducere ulemperne i de enkelte virksomheder. Læs mere om det herunder.

 

Det at man som medarbejder skal arbejde uden en chef i nærheden, har flyttet noget af ansvaret fra lederne til den enkelte. Mange, både ledere og medarbejdere er tilfredse med at ansvaret for at udføre arbejdsopgaverne er kommet helt tæt på den enkelte. Den danske arbejdsstyrke er veluddannet og har grebet muligheden med glæde.

For familier med børn, som også jævnligt hjemsendes, kan det give mere tid til familielivet. Der spares fx en del tid på transport til arbejdspladsen. Det kan dog give en del problemer, at det kan være svært at opdele sin tid mellem arbejde og fritid. Forsøg derfor at opbygge rutiner mellem dagens mange faser; arbejde, pause, fritid osv. Det er nødvendigt for at fokusere, når der er brug for det og holde pause, når du har behov for det.

Begynd din arbejdsdag med at spørge dig selv: Hvad er dagens opgaver? Hvornår skal de være løst og hvordan kan jeg sikre mig arbejdstiden til det?

Det er en god idé at lave en plan for børns aktiviteter og lektier. Accepter at dit arbejde nok skal opdeles i perioder og måske fordeles over en længere arbejdsdag, så du kan tage hensyn til at arbejdet sker i dit hjem.

Indret en god arbejdsplads

Et af de største problemer ved hjemmearbejde er, at du måske ikke har en god ergonomisk arbejdsplads og at teknikken ikke er på plads i samme grad som på din arbejdsplads.

Din arbejdsgivers pligter gælder også, når du arbejder hjemme. Det betyder, at din arbejdsgiver skal sørge for og skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Du bør aftale med din arbejdsgiver, hvordan der sikres tilfredsstillende arbejdsforhold i hjemmet.

Overvej hvordan I inddrager jeres arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen gælder, når

  • arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller
  • arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt, og svarer til mindst en dag pr. uge eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Find mere information i Arbejdstilsynets vejledning om hjemmearbejde.  Her kan du blandt andet læse om kravene til skærmarbejde.

Hvis du vil vide mere om at arbejde ved computer, findes der materiale her på BFA-kontors hjemmeside (BFA=Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø).

Hold kontakt med din leder og kolleger

For nogle er det langtfra sagen at skulle arbejde hjemme, hvor det kan være svært at arbejde uforstyrret. Det kan også i længden blive lidt for ensformigt, du oplever dig isoleret og savner det faglige og sociale samspil. Langvarigt hjemmearbejde kan potentielt påvirke både motivation og produktivitet.

Er du alligevel sendt hjem, så er et rigtig godt råd at arbejde på at udvikle jeres virksomhedskultur og fællesskab.

Mange har gode erfaringer med at holde jævnlige, virtuelle møder med sit team eller nærmeste kolleger. I skal kommunikere konsekvent med hinanden. Husk at indtænke virtuelle kaffemøder, pauser i mødeplanlægningen. I starten er det nok lidt uvant og underligt, men det fremmer forståelsen af, at alle har brug for lidt luft i arbejdet. Er man fælles om det giver det den enkelte lidt lettelse i et ensidigt arbejdsmiljø. Brug jeres fællesskab til at motivere og holde produktiviteten oppe.

Forventningsafstem med din leder

For at sikre at du får noget fra hånden bør du jævnligt afstemme med din leder, hvad jeres gensidige forventninger er til at løse arbejdsopgaverne. Det kan være flere ugentlige el. korte daglige møder, hvor I prioriterer og fastlægger arbejdsopgaverne. Måske er det blot 5-10 min. hver formiddag, som sikrer at I har gensidig forståelse for at arbejde i samme retning.

Virtuel mødeteknik

Virtuelle møder er meget forskellige fra fysiske møder. Kommunikationen er vanskeligere, nogle bliver hurtigt passive. Møder bør afvikles med en klar dagsorden og en fast tidsplan. De enkelte skal på forhånd vide, hvad de forventes at bidrage med. Mødelederen skal lede præcist og helst også inspirerende, så deltagerne fastholdes på mødets mål og opgaver.

Hvis opgaverne virker for store eller uoverskuelige, skal de på forhånd deles i naturlige faser, som fastholder målet. De tungeste opgaver løses ofte bedst i begyndelsen af mødet.

Møderne bør deles op i perioder af 30 min. efterfulgt af pauser. Tag ikke meget mere end 3-4 perioder. Herefter vil der altid være nogle, som ikke kan fastholde koncentrationen. Til gengæld kan et godt forberedt og afviklet møde være yderst effektivt.

Efter mødet giv rum for  den løse snak, som ellers altid er en del af arbejdet på kontoret. Her kan evt. misforståelser også rettes op.

Hvad med dig selv?

Vi er på arbejdspladserne i gang med et vældigt eksperiment. Det kan for nogle kolleger også være meget krævende. I skal derfor bruge tid undervejs til at evaluere, hvor godt jeres møder forløber. Der er masser af processer, som kan udvikles og med en lidt optimistisk vinkel, kan I også beslutte jer for, at jeres hjemmearbejde og virtuelle møder, skal være en del af løsningen ift. stress og slid.

Det er ikke sikkert, at vi har fundet alle de rette modeller for det fremtidige digitale arbejdsliv. Vi er i gang med et spændende eksperiment og kan det føre til fornyelse, så skal vi lære at se på mulighederne.

Måske er det lidt nemmere, at få arbejdsro på hjemmearbejdspladsen, lidt nemmere at lægge telefonen fra sig, lidt nemmere ikke at svare på alle henvendelser – ja simpelthen lære at strukturere arbejdet bedre.

Det er også vigtigt at tage sig tid til at motionere lidt, at strække sig og huske sig på, at der stadig er grænser for det monotone arbejde. Falder du i fælden – det grænseløse arbejde, så har du eller får du dig et problem.

Gør hjemmearbejde til et godt arbejde.