Midt i en coronatid

Coronaepidemien påvirker i høj grad vores privat- og arbejdsliv. Nye restriktioner er vedtaget og det kan ikke udelukkes, at der kommer endnu flere. Vi er midt i en alvorlig sundhedskrise, som vil påvirke vort arbejdsliv i de næste måneder af det nye år.

Livslang læring for alle

Kompetencerådet har en række forslag til en national strategi for livslang læring, som safu fuldt ud kan tilslutte sig. Det er på tide, at vi I Danmark vedtager en strategi, som bredt kan styrke lønmodtagernes kompetencer, så vi både kan forbedre vores konkurrenceevne og samtidig sikre tryghed for den enkelte og dermed vækst, velstand og velfærd på den lange bane.

Husk at bruge alle dine feriedage – ellers mister du dem!

I 2021 er der en særlig regel, som du skal huske. Det er nemlig sådan, at hvis du har feriedage tilbage fra overgangsåret til den nye ferielov, så SKAL de bruges inden nytår i år. Gør du det ikke - mister du dem! Reglen gælder kun i 2021. Fremover kan du igen videreføre ubrugt ferie fra år til år.

Tid til ferie?

Læs hvordan reglerne er i den nye Ferielov. Ferien står for døren før man aner og hvad er det nu lige med den der nye ferielov, og hvilke muligheder giver den dig? Hvor mange dage kan du egentlig råde over til din ferie? Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september sidste år. Den vigtigste ændring i den er begrebet ’samtidighedsferie’. Det betyder, at du kan holde din ferie i det samme år, som du optjener feriedagene, hvor du tidligere først skulle opspare feriedagene i det foregående år. Konkret optjener du 2,08 feriedage pr. hele måned du er i arbejde – uanset om det er deltid eller fuld tid. Det svarer til 25 dages betalt ferie på et år.