Husk at bruge alle dine feriedage – ellers mister du dem!

I 2021 er der en særlig regel, som du skal huske. Det er nemlig sådan, at hvis du har feriedage tilbage fra overgangsåret til den nye ferielov, så SKAL de bruges inden nytår i år. Gør du det ikke - mister du dem! Reglen gælder kun i 2021. Fremover kan du igen videreføre ubrugt ferie fra år til år.

Tid til ferie?

Læs hvordan reglerne er i den nye Ferielov. Ferien står for døren før man aner og hvad er det nu lige med den der nye ferielov, og hvilke muligheder giver den dig? Hvor mange dage kan du egentlig råde over til din ferie? Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september sidste år. Den vigtigste ændring i den er begrebet ’samtidighedsferie’. Det betyder, at du kan holde din ferie i det samme år, som du optjener feriedagene, hvor du tidligere først skulle opspare feriedagene i det foregående år. Konkret optjener du 2,08 feriedage pr. hele måned du er i arbejde – uanset om det er deltid eller fuld tid. Det svarer til 25 dages betalt ferie på et år.

DOM: Uheld ved julefrokost er en arbejdsskade

Hvem har ansvaret for ulykker, som sker på arbejdspladsen? Det har arbejdsgiveren. En ny dom har slået fast, at når arbejdsgiveren arrangerer fester eller andre arrangementer som led i trivslen på arbejdspladsen, så gælder Arbejdsmiljøloven. For 3 år siden faldt en kvinde under en julefrokost og slog sit hoved i gulvet. Hun har siden lidt af slem hovedpine og været nødt til at skifte fag. Hun pådrog sig 10% mén og har derfor ret til en erstatning, som et engangsbeløb og sandsynligvis også for tab af erhvervsevne. I første omgang afviste Ankestyrelsen, at der var tale om en arbejdsskade. Styrelsen var af den opfattelse, at det hovedsagelig var personaleforeningen, som stod for arrangementet. Men Retten i Kolding havde en anden opfattelse. Under domsforhandlingen viste det sig, at ledelsen havde betalt størstedelen af udgifterne og at det hovedsagelig var ledelsen, som stod for arrangementet. Retten lagde til grund, at julefrokosten var i væsentlig interesse for arbejdspladsen og fastslog dermed at der var tale om en arbejdsulykke.

Nytårshilsen

Kære medlem. År 2020 har været et kompliceret år. Mange medlemmer er blevet udsat for store ændringer i deres arbejdssituation. Mange har måttet gøre en ekstra indsats! For safu er vores vigtigste opgave at bakke medlemmerne op, så vi kan rådgive og bistå det enkelte medlem, når der opstår problemer; eller spørgsmål og behov for kvalificerede indspark. Her har 2020 vist os at arbejdsmarkedet bliver mere og mere komplekst. Det vil det sikkert blive ved med, men vi vil gøre hvad vi kan for at følge med udviklingen!

FTFa har fået ny direktør

FTFa har ansat Kasper Højvang Kyed som ny direktør. Kasper tiltræder den 4. januar 2021. Han kommer fra en stilling som direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Kasper er cand. scient. pol fra Århus Universitet og er 49 år gammel.