Vi er forbi årets mørkeste døgn. Fra nu af går det fremad – det er værd at huske.

Vort samfund er både beriget med en meget høj beskæftigelse og en fortsat udsigt til en høj værditilvækst (BNP).
I den mere besværlige ende har vi igen i år måttet trækkes med corona og alt hvad der følger heraf og vi ser ind i en høj inflation.

Hvordan så med udsigterne for 2022?

Skal der skrives et nyt kapitel, et nyt vers, findes et nyt job eller bliver det den samme historie en gang til?

Hvad det nye år bringer afhænger delvist af, hvad du selv bringer ind i det nye år. Vi ved, at mange af jer skal forhandle med jeres arbejdsgivere, hvis løn og arbejdsforhold skal forbedres. For at få en god lønforhandling forudsætter det tillid mellem parterne og en ordentlig forberedelse. Processen med lønforhandling handler på flere punkter lige så meget om det der sker før og efter selve samtalen, som under den. En god forhandling vil derfor også handle meget om, hvordan I kommer videre sammen, på trods af og med respekt for, at du og din arbejdsgiver på visse punkter ser forskelligt på tingene.

Vi ønsker dig held og lykke med dit arbejde og arbejdssituation og et rigtig godt nytår.

Husk at du altid kan trække på bistand i safu, før du tager fat på forhandlinger med din arbejdsgiver.
Det er også inkluderet i medlemskabet..

safu