Folketinget har vedtaget, at virksomheder kan kræve, at ansatte fremviser coronapas. Den nye lov skal hjælpe med til at skabe tryghed på arbejdspladsen og blev vedtaget med bred politisk opbakning.

For at mindske risikoen for at coronasmitten spreder sig på arbejdspladserne, kan virksomheder fra fredag den 26.11 2021 kræve, at ansatte viser coronapas, så længe corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Med loven får virksomhederne også mulighed for at kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.

Loven skal hjælpe med til at skabe større tryghed på arbejdspladserne og sørge for at give virksomhederne mulighed for at mindske risiko for spredning af coronasmitte blandt de ansatte og tab af omsætning.

Loven kom i forlængelse af trepartsaftalen mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening den 12. november 2021.

Der er ingen tvivl om, at mange arbejdspladser vil blive omfattet af de nye regler. Med de nye smittevarianter risikerer samfundet en ny smittebølge med mange syge og hjemsendelser. Derfor anbefaler myndighederne, at er man ikke vaccineret, så skal man se at blive det hurtigt.

Der er naturligvis mange spørgsmål om, hvordan situationen kan håndteres. På FH’s hjemmeside vil du kunne finde svar på fleste spørgsmål om corona.