Aftale sikrer at forældreorlov øremærkes til den enkelte forældre og betyder større fleksibilitet for begge forældre, når barslen skal afholdes.

Total ligedeling efter fødslen

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødslen, hvor faren og moren hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Før fødslen får mor, sådan som det også er nu, ret til fire ugers barsel. Ifølge aftalen kan moren sammenlagt maksimalt holde 41 ugers orlov (inkl. de fire uger før fødslen), mens faren maksimalt kan holde 37 ugers orlov.

De maksimale henholdsvis 41 uger og 37 uger opnås ved, at enten faren overfører 13 uger til moren eller, at moren overfører 13 uger til faren.

11 uger øremærkes til hver af forældrene

Begge forældre får øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres.

Ordningen er en udmøntning af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer.

Ordningen skal træde i kraft fra 1. august 2022.

Se hele aftalen her og en model over aftalen.

Aftalen, der blev indgået af regeringen, SF, EL, R, V og ALT, ligger tæt op ad den aftale Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening indgik i sensommeren.

Fagbevægelsens Hovedorganisations næstformand Maibritt Berlau siger:

”Vi er meget tilfredse med, at de partier, som står bag aftalen, har lyttet til vores ønsker. Det er stærkt, når både Folketinget og arbejdsmarkedets parter sammen ændrer strukturer i samfundet, der rent faktisk fremmer ligestillingen i vores samfund”.

“Arbejdet med at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det er naturligt, at far tager meget mere orlov, end han gør i dag, går nu i gang. Jeg glæder mig til, når det er normalen, at far triller barnevognen ind på byggepladsen, når han skal på barselsbesøg hos kollegerne”.