DOM: Uheld ved julefrokost er en arbejdsskade

Hvem har ansvaret for ulykker, som sker på arbejdspladsen? Det har arbejdsgiveren. En ny dom har slået fast, at når arbejdsgiveren arrangerer fester eller andre arrangementer som led i trivslen på arbejdspladsen, så gælder Arbejdsmiljøloven. For 3 år siden faldt en kvinde under en julefrokost og slog sit hoved i gulvet. Hun har siden lidt af slem hovedpine og været nødt til at skifte fag. Hun pådrog sig 10% mén og har derfor ret til en erstatning, som et engangsbeløb og sandsynligvis også for tab af erhvervsevne. I første omgang afviste Ankestyrelsen, at der var tale om en arbejdsskade. Styrelsen var af den opfattelse, at det hovedsagelig var personaleforeningen, som stod for arrangementet. Men Retten i Kolding havde en anden opfattelse. Under domsforhandlingen viste det sig, at ledelsen havde betalt størstedelen af udgifterne og at det hovedsagelig var ledelsen, som stod for arrangementet. Retten lagde til grund, at julefrokosten var i væsentlig interesse for arbejdspladsen og fastslog dermed at der var tale om en arbejdsulykke.

Dommen er vigtig, da der er andre sager, som drejer sig om ulykker på arbejdspladsen. Det kan derfor ventes, at andre uheld også kan blive omfattet af Arbejdsmiljøloven. Det kan fx gælde deltagelse i motionsløb, hvis de er en del af et firmaarrangement. Det vil fremtidig domspraksis afgøre.

I en sag fra Retten i Aalborg blev det afgjort, at en ung mand, som var kommet til skade ved sumobrydning i et festligt lag på arbejdspladsen, blev tilkendt 100.000 kroner. i erstatning.

I Ankestyrelsen vil man på baggrund af flere byretsdomme muligvis fremover ændre praksis, selv om det altid vil bero på en konkret vurdering i hver enkel sag.

For ansatte er det vigtigt at få slået fast, at hvis arbejdsgiveren arrangerer et eller andet af hensyn til trivslen, så gælder Arbejdsmiljøloven. Det vil sige, at man er omfattet af de almindelige sikkerhedsregler. Men man er også sikret, hvis man skulle komme til skade.  Arbejdsgiveren er objektivt ansvarlig for andet end lige jobbet.

Læs mere: fagbladet3f.dk/artikel