Ledige meget tilfredse med a-kasseforsøget. Den særlige indsats for de ledige er allerede blevet en stor succes.

Ni udvalgte a-kasser – bla. FTFa – blev i 2020 udvalgt til at overtaget ansvaret for deres medlemmer i opsigelsesperioden og de første 3 måneder som ledige.

Forsøget kører indtil udgangen af 2023, men viser allerede særdeles gode resultater.

De ni a-kasser har overtaget al kontakt og indsats overfor de ledige i de tre første måneders arbejdsløshed samt i opsigelsesperioden. De ledige medlemmerne har ikke kontakt med jobcentret, så længe de er med i forsøget. Hvis de ledige ikke kommer i job efter sammenlagt tre måneder, fortsætter jobcentrene med indsatsen i samarbejde med a-kasserne.

Læs mere her om hvorfor deltagerne er yderst tilfredse med den hjælp de har fået til at søge et nyt job.