Når alt ikke kan forudsiges

Et sikkerhedsnet er nødvendigt når uheldet er ude, så faldet bliver afbødet. Ingen opsøger et uheld, men alligevel kan det ske. På samme måde er arbejdslivet planlagt så alt skal gå godt. Alligevel kan alt ikke forudsiges. Går det ikke som man havde tænkt sig, er det vigtigt at man kan vide sig nogenlunde sikker, […]

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære medlem! Mandag den 4. maj 2020 kl. 16.30 afholdes vores årlige generalforsamling i vores lokaler; Niels Hemmingsens Gade 20 B. 1. sal, 1153 København K. Grundet Coronavirus må der maksimalt være 10 personer tilstede ved afholdelse af generalforsamlingen. Da safu almindeligvis har haft relativt få deltagere til sine generalforsamlingerne fastholdes den fastsatte dato jf. […]

Opdatering af corona-vejledning

I forbindelse med den igangværende Corona-virus er der stort behov for kommunikation og en fælles linje/vejledning. Vores hovedorganisation FH har derfor udarbejdet nedenstående vejledning, som løbende bliver opdateret. Nedenstående vejledning er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende. Vejledningen er udtryk for generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt.

Corona-hjemmearbejdsplads

En stor del af den danske befolkning arbejder i disse dage hjemmefra samtidig med at børnene er sendt hjem fra skole og institutioner. De almindelige rutiner er brudt og nye rutiner skal opfindes. Det er en ligning der kan være svær at få til at gå op. Det kan være svært at opretholde samme effektivitet, når man samtidigt har børnene hjemme. Effektiviteten vil falde, men erfaringen som vi høster, vil uden tvivl kunne bruges når vi kommer på den anden side af Corona-nedlukning og kan vise sig at få stor værdi fremadrettet.

Ny Ferielov – Ferieforskud 2020

For lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reglerne gælder kun i 2020 og kaldes derfor Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage. Hvem kan få Ferieforskud 2020? Ferieforskud er et engangsbeløb til lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020. Der er ikke tale om et udvidet antal feriedage.

Trivsel og produktivitet på arbejdspladsen hænger sammen

Hvad kan I gøre sammen for at udvikle jeres arbejdsplads? På mange arbejdspladser er der stigende fokus på, at de ansattes trivsel hænger sammen med virksomhedens produktivitet. I safu har vi hver uge kontakt med medlemmer, som søger vejledning i, hvordan de kan få forbedret deres arbejdssituation eller løst problemer på arbejdspladsen. Ofte bliver vi inddraget, når skaden er sket. For safu vil det derfor være en væsentlig opgave at rådgive medlemmer om, hvordan de i samarbejde med deres ledelse og kolleger kan forebygge og understøtte indsatser, som kan gavne trivslen i arbejdslivet. Det vil samtidig styrke produktiviteten og forebygge problemer, arbejdsrelaterede sygdomme fx som følge af stress. safu anbefaler:

Hurtigt i job, hvis du bliver ledig. safu med fra start i ambitiøs forsøgsordning.

Nu bliver det nemmere og hurtigere at komme i job, hvis du bliver ledig. Fra 1. jan 2020 er safu helt i front og med i den nye forsøgsordning via Beskæftigelsesministeriet og flere a-kasser bla. FTFa. Det kan være besværligt og bureaukratisk at være ledig. Man skal både til møde hos sin a-kasse og i jobcentret. Den nye forsøgsordning forenkler de lediges beskæftigelsesindsats. Det skyldes den simple grund, at de ledige fra FTFa kun har én sparringspartner, nemlig deres a-kasse. FTFa og flere organisationer herunder safu har længe ønsket at kunne gøre mere for deres medlemmer især for at få dem hurtigere i job. Det nye i ordningen er, at allerede i opsigelsesperioden kan FTFa støtte op omkring medlemmernes jobsøgning med sparring. Målet er at få medlemmerne hurtigere i job og for nogle helt undgå, at de kommer på dagpenge.

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre: du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye: I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den. Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. Fremover kan du holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når du har arbejdet en måned, har du også ret til at holde 2,08 dages betalt ferie.