Gå gratis på Arbejdermuseet med hele familien

Oplev museets mange spændende udstillinger. Som medlem af safu kommer du gratis ind med din partner og børn. Læs mere herunder og book billet på forhånd. Inden dit besøg, send en mail til safu@safu.dk, så sender vi dig en bekræftelse på at du er medlem, som du kan tage med eller vise på din telefon ved indgangen.

Når alt ikke kan forudsiges

Et sikkerhedsnet er nødvendigt når uheldet er ude, så faldet bliver afbødet. Ingen opsøger et uheld, men alligevel kan det ske. På samme måde er arbejdslivet planlagt så alt skal gå godt. Alligevel kan alt ikke forudsiges. Går det ikke som man havde tænkt sig, er det vigtigt at man kan vide sig nogenlunde sikker, […]

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære medlem! Mandag den 4. maj 2020 kl. 16.30 afholdes vores årlige generalforsamling i vores lokaler; Niels Hemmingsens Gade 20 B. 1. sal, 1153 København K. Grundet Coronavirus må der maksimalt være 10 personer tilstede ved afholdelse af generalforsamlingen. Da safu almindeligvis har haft relativt få deltagere til sine generalforsamlingerne fastholdes den fastsatte dato jf. […]

Opdatering af corona-vejledning

I forbindelse med den igangværende Corona-virus er der stort behov for kommunikation og en fælles linje/vejledning. Vores hovedorganisation FH har derfor udarbejdet nedenstående vejledning, som løbende bliver opdateret. Nedenstående vejledning er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende. Vejledningen er udtryk for generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt.

Corona-hjemmearbejdsplads

En stor del af den danske befolkning arbejder i disse dage hjemmefra samtidig med at børnene er sendt hjem fra skole og institutioner. De almindelige rutiner er brudt og nye rutiner skal opfindes. Det er en ligning der kan være svær at få til at gå op. Det kan være svært at opretholde samme effektivitet, når man samtidigt har børnene hjemme. Effektiviteten vil falde, men erfaringen som vi høster, vil uden tvivl kunne bruges når vi kommer på den anden side af Corona-nedlukning og kan vise sig at få stor værdi fremadrettet.

Ny Ferielov – Ferieforskud 2020

For lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reglerne gælder kun i 2020 og kaldes derfor Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage. Hvem kan få Ferieforskud 2020? Ferieforskud er et engangsbeløb til lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020. Der er ikke tale om et udvidet antal feriedage.