Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære medlem! Mandag den 4. maj 2020 kl. 16.30 afholdes vores årlige generalforsamling i vores lokaler; Niels Hemmingsens Gade 20 B. 1. sal, 1153 København K. Grundet Coronavirus må der maksimalt være 10 personer tilstede ved afholdelse af generalforsamlingen. Da safu almindeligvis har haft relativt få deltagere til sine generalforsamlingerne fastholdes den fastsatte dato jf. […]

Opdatering af corona-vejledning

I forbindelse med den igangværende Corona-virus er der stort behov for kommunikation og en fælles linje/vejledning. Vores hovedorganisation FH har derfor udarbejdet nedenstående vejledning, som løbende bliver opdateret. Nedenstående vejledning er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende. Vejledningen er udtryk for generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt.

Corona-hjemmearbejdsplads

En stor del af den danske befolkning arbejder i disse dage hjemmefra samtidig med at børnene er sendt hjem fra skole og institutioner. De almindelige rutiner er brudt og nye rutiner skal opfindes. Det er en ligning der kan være svær at få til at gå op. Det kan være svært at opretholde samme effektivitet, når man samtidigt har børnene hjemme. Effektiviteten vil falde, men erfaringen som vi høster, vil uden tvivl kunne bruges når vi kommer på den anden side af Corona-nedlukning og kan vise sig at få stor værdi fremadrettet.

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre: du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye: I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den. Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. Fremover kan du holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når du har arbejdet en måned, har du også ret til at holde 2,08 dages betalt ferie.

Føler du dig stresset?

Vi mærker stress på de symptomer, der følger med stressen. Det kan være symptomer som hovedpine, anspændthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritabilitet, tristhed, at du har svært ved at falde i søvn eller drikker mere alkohol, end du plejer. Symptomerne er signaler om, at der er for meget stress i dit liv, lige nu.