FACM

Foreningen af Certificerede Misbrugsbehandlere er en landsdækkende forening, der organiserer certificerede behandlere og rådgivere indenfor misbrugs- og afhængighedsområdet.

Uddannelse til misbrugsbehandler

DAC-uddannelsen er en kortere videregående erhvervsuddannelse, som kvalificerer sine studerende til at behandle og rådgive afhængige og deres pårørende. De studerende får en bred viden om misbrug, misbrugets betydning for familien, forskellige typer af afhængighed, behandlingsmetoder, formidling og meget mere.

DAC-uddannelsen er et fuldtidsstudium, som forløbet over 18 måneder. Der veksles mellem teoretisk undervisning og praktikforløb, og alle uddannelsens undervisere arbejder med misbrug til daglig. Underviserne har forskellige faglige baggrunde som fx behandlere, læger, psykologer, familieterapeuter og socialrådgivere.

DAC-uddannede kan varetage de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med en afhængighedsbehandling. De kan blandt andet tilrettelægge behandlingsplaner, journalisere, håndtere gruppeforløb og individuelle samtaler samt samarbejde med visiterende instanser.

Misbrugsbehandlere ansættes typisk på offentlige og private behandlingssteder eller i rådgivende stillinger for pårørende. En DAC-uddannets arbejde kan også have en mere forbyggende karakter og omfatte oplysning og opsøgende arbejde.

Læs mere om DAC-uddannelsen på www.dac-uddannelsen.dk

FACM giver dig indflydelse på din hverdag

Ingen kender behandlingsmiljøet og dine arbejdsforhold bedre end FACM. Vi er en fagforening, der arbejder som selvstændig landsklub i safu, sammenslutningen af funktionærer.

FACM blev dannet i efteråret 2003, på initiativ af elever fra DAC uddannelsen, idet vi mente, at det var nødvendigt at få organiseret misbrugsbehandlerne i en forening, som kan varetage vores faglige og etiske behov.

Arbejdet med at danne FACM tog hurtig form, og allerede i januar 2004 blev vi optaget i safu, idet denne forening, efter vores skøn, bedst ville kunne varetage vores faglige behov. Foruden at vi ville styrke det faglige og etiske område inden for misbrugsbehandler-området, ville vi også arbejde for at styrke de uddannelsesmæssige områder og misbrugs-politikken i Danmark.

Derudover har safu en række tilbud til sine medlemmer, som også gør denne forening attraktiv udover det faglige.

For øjeblikket er foreningen inaktiv, og dens interesser bliver løst af safu’s sekretariat. Er der en gruppe medlemmer, som er parat til at arbejde aktivt for foreningens medlemmer er I velkommen til at kontakte safu for nærmere.


FACM/safu er klar, når du har brug for det! FACM/safu spænder vidt.

Løber du ind i problemer med din kontrakt, arbejdstider, fridage, afspadsering, barsel, orlov, overarbejdsbetaling, feriepenge, arbejdsmiljøet eller måske kollegaerne, så kontakt straks vores sekretariat på safu@safu.dk

Det er guld værd at få hjælp med det samme (vi varetager også dine interesser, hvis du har en lederstilling).

Vi bestemmer ikke over din hverdag, men kan yde service i forbindelse med dine interesser, og står klar til at hjælpe dig, når du beder os om det.