Skab plads til alle!

Vi kan ikke udvikle samfundet uden erhvervslivet som partner og omdrejningspunkt. Det er virksomhederne, der leverer velstanden. Det er så godt som alle på den politiske arena enige om. Forudsætningen for velfærdssamfundet er, at den private sektor tjener pengene. Desværre når meningsdannerne ofte kun, at sælge deres synspunkter i ureflekterede overskrifter. Det giver derfor god mening at trække linjerne op. Alt for sjældent gives der lejlighed til at dykke dybere ned i substansen.