Nedsat eller gratis kontingent

For at du kan få nedsat eller gratis kontingent kræver det, at du er:

  • i jobafklaring/ressourceforløb/fleksjob
  • har fået barn og skal på barselsorlov
  • gået på efterløn/pension
  • påbegyndt en SU-berettiget ungdomsuddannelse

I jobafklaring/ressourceforløb/fleksjob

Din indtægt pr. måned er under kr. 18.200. Dit kontingent vil være kr. 100 pr. måned. Du skal kunne dokumentere din situation. Dokumentationen skal sendes på mail og gerne i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Har fået barn og skal på barselsorlov

Det er ikke sikkert, du har fuld løn i din orlovsperiode. Hvis du er på dagpenge eller går så meget ned i løn, at din månedsløn er under kr. 21.000 pr. måned vil du kunne “nøjes” med at betale kr. 50 pr. måned i orlovsperioden. Du skal dokumentere lønnedgangen og varigheden af denne. Du skal derfor sende en kopi af din ansættelsesaftale og din vandrejournal.

Det er vigtigt, at du sender dokumentationen til os i god tid, da vi ikke kan ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Er gået på efterløn/pension

Når efterlønnen/pensionen nærmer sig, kan det være fristende at melde sig ud af fagforeningen. Det kan du også godt, hvis du ikke længere skal have noget med arbejdsmarkedet at gøre. Men hvis du fortsat skal arbejde og/eller hvis du i dag gør brug af et eller flere af vores medlemstilbud, vil vi anbefale, at du fortsætter dit medlemskab med nedsat kontingent til kr. 50,00 pr. måned.

Send en mail til, hvis du skal på efterløn/pension, og gerne i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Er påbegyndt en ungdomsuddannelse

  • Hvilke rettigheder har du som elev?
  • Hvordan er du stillet med ferie eller bijob?
  • Hvad gør du, hvis der opstår problemer?
  • Hvordan er du stillet den dag elevtiden/uddannelses forløbet er ovre?

Spørgsmålene kan være mange, og det kan derfor være godt at have en fagforening i ryggen.

Er du under en uddannelse, som er godkendt til SU, kan du få gratis medlemskab af safu. Du skal sende os en mail på med dokumentation for den uddannelse du er påbegyndt samt hvornår du forventer at afslutte den. Det er vigtigt, at du gør det i god tid, da vi ikke har mulighed for at ændre dit kontingent med tilbagevirkende kraft.

Øvrige medlemmer under uddannelse, kan blive medlem af safu for kun kr. 50,00 pr. måned. Her kræves der også dokumentation for uddannelsen og dens varighed.

Nedsat eller gratis kontingent