Socialrådgivning

Sygdom er ikke bare dit eget ansvar. Selv om det er en privatsag at være syg, så er der mange gode grunde til at få andre med på råd, når du skal i kontakt med myndighederne om hjælp eller når sygdommen trækker ud.

Den sociale lovgivning er kompliceret, derfor er det rart at have støtte undervejs, når spørgsmål og problemer melder sig.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig med:

 • at vurdere dine muligheder i forhold til den sociale lovgivning
 • at få kontakt med en sagsbehandler i kommunen
 • at vejlede dig om sygedagpengekontorets opfølgning i din sag
 • at klage.

Hvis din sygdom betyder, at du ikke længere kan arbejde indenfor dit hidtidige arbejdsområde, er der mulighed for at søge din kommune om hjælp til revalidering.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig med:

 • at kontakte kommunen for at søge om revalidering
 • at give dig vejledning om hvordan sagen skal behandles, blandt andet hvordan planen for revalideringen skal udarbejdes
 • at klage over afslag på revalidering eller over tilbuddet om revalidering

Et fleksjob kan være en mulighed, hvis du på grund af din sygdom ikke længere kan klare et arbejde på fuld kraft, og du ikke kan videreuddanne dig indenfor et andet arbejdsområde.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig med:

 • at vurdere dine muligheder for at få støtte til et fleksjob – og eventuelt kontakte din kommune
 • at klage over afslag på fleksjob
 • at give dig råd og vejledning om fordele og ulemper ved fleksjob i dit konkrete tilfælde

Hvis du er for syg til at fortsætte med at arbejde, og du heller ikke kan klare hverken revalidering eller fleksjob, så har du måske ret til førtidspension.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig med:

 • at vurdere dine fremtidsmuligheder for at få tilkendt førtidspension
 • at vejlede dig om sagens behandling i kommunen – herunder hvordan en arbejdsprøvning skal planlægges
 • at klage over afslag på dit ønske om at rejse førtidspensionssag eller over pensionens størrelse
Socialrådgivning