Regler om ret til erstatningsferie ved sygdom

Tidligere var det for “egen risiko”, hvis du blev syg under ferien, i modsætning til, hvis du blev syg før feriens begyndelse. Baggrunden for at Folketinget ultimo april i år ændrede på Ferieloven er, at EU-domstolen i en konkret sag fra 2010 fastslog, at det er en grundlæggende ret for lønmodtagere, at vi har mulighed for at kunne “rekreere os” i mindst 20 dage om året. Derfor kan vi nu, under visse betingelser opnå ret til erstatningsferie, hvis vi bliver syge under vores ferie.

Hovedreglen for lønmodtagere, der har optjent 25 feriedage er:

  • Du har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie, i løbet af ferieåret. Retten opnås fra og med den 6. sygedag.
  • Som medarbejder skal du – efter virksomhedens almindelige regler – give besked til arbejdsgiveren om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Beskeden skal gives fra 1. sygedag, uanset at retten til erstatningsferie først opnås fra og med den 6. sygedag.
  • Du skal selv skaffe og bekoste lægelig dokumentation for uarbejdsdygtigheden, uanset hvor du er henne på ferie. Dokumentationen skal forefindes fra 1. sygedag.
  • Har du ikke optjent ret til fuld ferie (25 dage) får du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage.
  • Kan erstatningsferie på grund af sygdom eller anden lovlig feriehindring ikke nå at blive afholdt inden ferieårets udløb, kan du vælge at overføre dagene til det efterfølgende ferieår eller at få pengene udbetalt.
  • Den nye regel er trådt i kraft den 1. maj 2012.