Tid til ferie?

Læs hvordan reglerne er i den nye Ferielov. Ferien står for døren før man aner og hvad er det nu lige med den der nye ferielov, og hvilke muligheder giver den dig? Hvor mange dage kan du egentlig råde over til din ferie? Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september sidste år. Den vigtigste ændring i den er begrebet ’samtidighedsferie’. Det betyder, at du kan holde din ferie i det samme år, som du optjener feriedagene, hvor du tidligere først skulle opspare feriedagene i det foregående år. Konkret optjener du 2,08 feriedage pr. hele måned du er i arbejde – uanset om det er deltid eller fuld tid. Det svarer til 25 dages betalt ferie på et år.

Hvordan ser så dit personlige ferieregnskab ud?

Har du dage nok til at holde både vinterferie, påskeferie og sommerferie i år?
Tag et kig på, hvor mange dage der står på dit ferieregnskab her og nu. Det er udgangspunktet. Dernæst skal du regne ud, hvor mange dage du så har optjent under den nye ferielov – altså fra 1. september 2020. Det er dine hele arbejdsmåneder gange 2,08 dage – fx fra 1/9 2020 til 31/12 2020 er der 5 måneder, så dermed har du optjent 10,4 feriedage.
Men du har måske allerede brugt feriedage, og de skal så trækkes fra i regnestykket.
Hvis du har ekstra fridage i din ansættelse – fx feriefridage, seniorfridage, eller feriedage overført fra året før eller andet – så kan du lægge dem til.
Er du i tvivl om noget, så kan du gå til din HR-afdeling og spørge, eller kontakte os i safu, så skal vi bistå dig.

Vigtigt at huske i den nye ferielov

  • Ret til 25 dage: Den nye ferielov sikrer ret til 25 dages ferie om året, dvs. præcis det samme som før. Det svarer til, at du optjener 2,08 feriedage om måneden – eller 0,07 feriedag pr. dag.
  • Optjeningsåret: De 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august (det gamle ferieår gik fra 1. maj til 30. april).
  • Samtidighedsferie: Med den nye ferielov kan lønmodtagerne afholde betalt ferie inden for samme ferieår, som den optjenes. For at give mulighed for fleksibilitet mv. er ferieafholdelsesperioden imidlertid længere end optjeningsperioden. Du har således helt fra 1. september det ene år til 31. december det næste år (16 måneder) til at holde din ferie.
  • Forskudsferie: Ferieloven giver mulighed for at ’låne’ feriedage til betalt ferie, hvis du endnu ikke har optjent tilstrækkeligt med feriedage på det tidspunkt, du vil holde ferie. Det kræver imidlertid at din arbejdsgiver er villig til at indgå en sådan aftale med dig.
  • Overførsel af ferie: Ferie som ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieår. Det kræver imidlertid at din arbejdsgiver er villig til at indgå en sådan aftale med dig. De første 4 uger af den optjente ferie kan ikke overføres. De skal altid holdes samme år.
  • Kig fremad: Når du har overblik over din aktuelle beholdning af fridage, er det tid til at regne fremad. Du udregner det antal fridage, du har udsigt til at optjene resten af optjeningsåret, dvs. frem til den 31. august i år – og antallet lægger du så til din aktuelle beholdning af dage.
  • Varslet ferie: Hvis du allerede – fx i forbindelse med nedlukningen af samfundet – er blevet varslet, at du skal holde ferie i den kommende tid, så skal du trække de varslede feriedage fra dit ferieregnskab.
  • Arbejdsgivers varsling: Arbejdsgiver kan godt varsle ferie til afholdelse, som du ikke har optjent på varslingstidspunktet. Arbejdsgiver kan derimod ikke pålægge dig at holde ferie, som du ikke har optjent på ferietidspunktet.