Tid til at tænke sig om

Strategier, ændrede processer og ´mere fart på´. Arbejdsmarkedet er kendetegnet af et konstant stigende pres, hvor alt skal gå hurtigere. Corona kommer som et ufrivilligt bespænd, alligevel er det svært at forestille sig, at et mere fremkommeligt arbejdsmarked dukker frem på den anden side, medmindre nogen, du og jeg, gør noget aktivt for det. Et vigtigt spørgsmål at stille er om de mange forandringer og det stigende pres medvirker til en sund udvikling?

Nuvel, det er bestemt givende og meningsfuldt at flytte rundt på elementer for at afklare, hvis der er noget der hæmmer en positiv udvikling. Og ja, en gang imellem er det nødvendigt at ´skifte gear´ og sætte en ny retning for ikke at hænge fast i dybe hjulspor´. Tidens trend er desværre at konstante forandringer og vilde accelerationer i sig selv tit ender med at blive en slags ´dybt hjulspor´, der fører os et ukendt sted hen, fordi hverken fordele eller ulemper er analyseret grundigt, før retningen blev udstukket. Præstationskulturen, som vi er opdraget med, har nemlig en bagside: Den ødelægger vores trivsel, stresser os og forringer kvaliteten af vores arbejdsindsats på den lange bane.

Plads til fordybelse

For at skabe mere kvalitet i arbejdslivet kræves det, at både organisationen og den enkelte er sig bevidst om, hvornår opgaverne skal løses ´på rutinen ‘og hvornår der skal være tid til fordybelse. Evnen til at reflektere, analysere og overveje er et felt, der ikke kun er forbeholdt ledere. Nej, for at være medarbejder kræves det, at alle på en arbejdsplads evner at løfte sin del af ansvaret. Og får lov til det!

Når det gælder arbejdslivet, tilsidesætter mange ledere det, der skaber arbejdsglæde og kvalitet. Det giver ingen mening. Al erfaring viser, at når lederne inddrager medarbejderne i virksomhedens udvikling, så giver det gevinster for alle i form af højere produktivitet og et bedre arbejdsmiljø. I safu har vi et håb om at flere får øje for, hvordan der skabes en sund balance på den enkelte arbejdsplads.

Et bedre arbejdsliv

I disse tider, hvor alt er under opbrud, corona, hjemmearbejde, markedsvilkår og en frygtelig mængde påtvungne omstændigheder, er det ekstra vigtigt at overveje, hvad der giver værdi for virksomheden på lang sigt, iberegnet hvad der skaber et sundt arbejdsliv. Derved sikres også det, som kan styrke kvaliteten af produkterne, virksomhedens samspil med dens interessenter og arbejdsforholdene i det hele taget.

Se sammen på jeres muligheder

Der kommer en tid, hvor vi vender tilbage for igen at være mere sammen på arbejdspladserne. Rigtig mange ting er i opbrud under en sundhedskrise. Meget bliver ikke det samme. Det er lige præcis der, at du og dine kolleger i samarbejde med jeres ledere, skal bruge energi og tid på  at finde lige præcis jeres organisations dna.

safu ønsker for dig og dine kolleger, et rigtigt godt og udviklende 2021.