Sygemelding – hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du bliver syg, så er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked hurtigst muligt. Du skal følge de aftaler/regler, som fremgår af dit ansættelsesbevis eller eventuel personalehåndbog. I skal sikre at afstemme jeres forventninger til hinanden.

Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler. Men du bør oplyse, hvornår det forventes at du kommer tilbage.

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en sygesamtale inden for de første 4 uger. I kan også udarbejde en fastholdelsesplan. Det ene skal man, det andet kan man. Hvis du er sygemeldt udover 30 dage, vil Jobcentret træde ind og vil f.eks. bede om en mulighedserklæring eller søge om muligheden for, at du bliver delvis raskmeldt, hvis ikke du er helt rask endnu.

Hvis der er tale om et længere sygeforløb, bør du tage kontakt til din læge. Hvis arbejdsgiver kræver en lægeerklæring er det for arbejdsgivers regning.

Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som mulig. Det betyder, at du skal gøre alt der er nødvendigt for at komme hurtigt til kræfter. Herunder måske gå en tur, eller foretage dig noget andet der styrker dig.

Under din sygdom bør du tjekke din post og telefon, da din arbejdsgiver gerne må tage kontakt til dig. Hvis du er for dårlig til at kunne opretholde almindelig kommunikation, bør en af dine nærmeste give din arbejdsgiver besked herom.

Som funktionær har du ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe sygdommen varer. Du har pligt til at opgive de oplysninger, som Jobcenter mm beder om.

Ved længere tids sygdom er du velkommen til at rådføre dig med safu.