Pas på chefen ikke snyder dig med din ferie?!

Før du skriver under på din næste ansættelsesaftale, så læs dét med småt, og få safu til at gennemgå aftalen sammen med dig.

For flere chefer forsøger nemlig at snyde sig fri af ferielovens paragaffer. Det gør de ved at skrive ind i din ansættelsesaftale, at de kan sende dig på ferie med et kortere varsel, end det der står i ferieloven. I fagbevægelsen mener vi, at det er et klart brud på ferieloven, mens Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener det er helt i orden, så længe medarbejderen selv har accepteret det forringede vilkår. Sjovt nok har vi endnu ikke set aftaler med omvendt fortegn, så arbejdsgiverne giver medarbejderen rettigheder, der er bedre end ferieloven!

HK har i øjeblikket et par sager for Højesteret, hvor princippet afprøves, så indtil spørgsmålet er endeligt afklaret, skal du være ekstra opmærksom på, hvad du skriver under på, uanset hvor vild i varmen du ellers er på at få dig et nyt job – for din egen og familiens skyld!