Ny Ferielov – Ferieforskud 2020

For lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reglerne gælder kun i 2020 og kaldes derfor Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage. Hvem kan få Ferieforskud 2020? Ferieforskud er et engangsbeløb til lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020. Der er ikke tale om et udvidet antal feriedage.

For at få Ferieforskud 2020, skal den enkelte lønmodtager:

• have arbejdet højst 4 måneder i perioden 1. januar til 31. august 2019. Det gælder alle typer af beskæftigelse også fx deltidsansættelse eller studiejob
• have haft lønindkomst i perioden 1. september til 31. december 2019
• holde fondsferiedagene i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Ferieforskud 2020 bliver beregnet som 12,5 procent af den lønindkomst, der er tjent i perioden 1. september til 31. december 2019. Det er kun muligt at søge om det fulde beløb og alle optjente feriedage. Lønmodtagernes Feriemidler beregner og udbetaler Ferieforskud 2020.

Sådan søger du som lønmodtager
Lønmodtageren aftaler selv med sin arbejdsplads, hvornår fondsferiedagene holdes, og der kan tidligst ansøges fire uger før den første ønskede fondsferiedag afholdes. Ansøgning sker via: www.borger.dk/feriemidler

Ansøgningsfristen er den 31. december 2020.
Lønmodtagere, der er fritaget for digital kommunikation, kan kontakte Lønmodtagernes Feriemidler og få en ansøgningsblanket.
Ferieforskud 2020 har ingen indflydelse på, hvordan man som arbejdsgiver indberetter og evt. indbetaler til Lønmodtagernes Feriemidler.
Læs mere: www.borger.dk/feriemidler-ferieforskud