Når alt ikke kan forudsiges

Et sikkerhedsnet er nødvendigt når uheldet er ude, så faldet bliver afbødet. Ingen opsøger et uheld, men alligevel kan det ske. På samme måde er arbejdslivet planlagt så alt skal gå godt. Alligevel kan alt ikke forudsiges. Går det ikke som man havde tænkt sig, er det vigtigt at man kan vide sig nogenlunde sikker, når uheldet er ude. Et medlemskab af safu og FTFa er retslig og økonomisk sund fornuft.

I safu hjælper vi dig hvis du ikke får din løn udbetalt rettidigt, får en konflikt med din arbejdsgiver eller kommer ud for en arbejdsulykke. Ja, når det handler om dit ansættelsesforhold er det i fagforeningen, i safu du får støtte.

I FTFa får du ret til dagpenge, hvis du mister dit arbejde. Herudover formidler FTFa job til dig ud fra et indgående kendskab til den branche, du arbejder i.

Det er også i FTFa, at du kan tilkøbe en lønsikring, så du nemmere kan opretholde din levestandard, hvis du skulle miste dit job.

Gør safu og FTFa til en del af dit netværk

Indmeldelse i safu og FTFa