Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre: du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye: I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den. Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. Fremover kan du holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når du har arbejdet en måned, har du også ret til at holde 2,08 dages betalt ferie.

For at man kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers betalt ferie i ferieperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes indtil 31. december efter ferieårets udløb. Så ferie, du optjener i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie, bliver det muligt at aftale ferie på forskud. Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, for det er forudsætningen.

Hvis du stopper hos arbejdsgiveren inden ferien når at blive optjent, vil arbejdsgiveren til gengæld have mulighed for at modregne værdien af den afholdte ferie i tilgodehavende løn.

Som følge af, at ferieåret ændres, bliver udbetalingstidspunktet for ferietillægget ligeledes ændret. Fremover skal tillægget enten udbetales samtidig med, at ferien holdes, eller det kan deles, således at ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august.

Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020, vil os der er i løbende beskæftigelse have optjent ferie for såvel optjeningsåret 2019 som 2020.

For at kunne håndtere den optjente ferie samt den nye ferie efter samtidighedsprincippet, er det besluttet at etablere en overgangsordning.

Overgangsordningen går i korthed ud på, at ferie og feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kommer først til udbetaling, når vi går på pension eller af anden grund forlader arbejdsmarkedet.