Hurtigt i job, hvis du bliver ledig. safu med fra start i ambitiøs forsøgsordning.

Nu bliver det nemmere og hurtigere at komme i job, hvis du bliver ledig. Fra 1. jan 2020 er safu helt i front og med i den nye forsøgsordning via Beskæftigelsesministeriet og flere a-kasser bla. FTFa. Det kan være besværligt og bureaukratisk at være ledig. Man skal både til møde hos sin a-kasse og i jobcentret. Den nye forsøgsordning forenkler de lediges beskæftigelsesindsats. Det skyldes den simple grund, at de ledige fra FTFa kun har én sparringspartner, nemlig deres a-kasse. FTFa og flere organisationer herunder safu har længe ønsket at kunne gøre mere for deres medlemmer især for at få dem hurtigere i job. Det nye i ordningen er, at allerede i opsigelsesperioden kan FTFa støtte op omkring medlemmernes jobsøgning med sparring. Målet er at få medlemmerne hurtigere i job og for nogle helt undgå, at de kommer på dagpenge.

FTFas indsats før ledigheden betyder, at de overtager hele kontakten i ledighedens 3 første måneder og iværksætter særlige indsatser for medlemmer med risiko for langtidsledighed.

FTFa har forberedt sig til at udføre tilrettelagte jobsøgningsforløb også for de medlemmer, som kan have svært ved at få et nyt job. Samarbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med medlemmernes faglige organisationer. De faglige organisationer som er med i forsøgsordningen, venter at der vil ske en forbedret og hurtigere jobindsats, som vil være til fordel for både medlemmer og samfundet. Alle ved at langtidsledighed kan være en mental udfordring.

Førledig indsatsen er 1 af 3 elementer I a-kasseforsøget. De 2 andre er, at vi overtager hele kontaktforløbet i ledighedens 3 første måneder og vi iværksætter særlige indsatser for medlemmer med risiko for langtidsledighed.

Faktaboks

  • A-kasseforsøget er en del af Beskæftigelsesministeriets forenkling af beskæftigelsesindsatsen
  • Det er 9 a-kasser, som er blevet godkendt til at overtage jobcentrets ansvar for de ledige i de 3 første måneder af deres ledighed
  • A-kasserne skal vise at de er bedre til det end jobcentrene
  • Forsøget startede 1.1. 2020 og varer til 31.12 2023
  • FTFa og safu er med i forsøget

Er du blevet opsagt og har brug for rådgivning

www.ftfa.dk/opsagt