Hvorfor skal jeg være medlem af FACM?

Du skal melde dig ind i FACM/safu, fordi du gerne vil

 • være sammen med andre som arbejder professionelt med misbrugsbehandling
 • være med i det kollegiale netværk, som kan styrke dig i dit arbejde
 • have indflydelse på dine nuværende og fremtidige arbejdsvilkår
 • holdes aajour med hvad der sker indenfor branchen
 • dele din holdning til din uddannelse og dit arbejde med andre
 • styrke FACM’s muligheder for at fremme fælles synspunkter
 • have indflydelse på FACM’s udvikling, holdninger og synspunkter

Den individuelle medlemsservice – medlemmet i centrum

Den individuelle medlemsservice er kernen i safu’s arbejde. Medlemmerne skal sikres en hurtig, effektiv og professionel sagsbehandling. Det kan være råd, vejledning og egentlig juridisk bistand.

Typiske sager kan handle om følgende:

 • Opsigelser og usaglige opsigelser
 • Advarsler
 • Barsel
 • Ferie og feriepenge
 • Klausuler
 • Overvågning
 • Chikane

Der findes ikke én rigtig måde at gøre tingene på. Den rigtige måde skal i hvert tilfælde findes i samarbejde mellem medlemmet og safu´s sekretariat. Nogle medlemmer ønsker selv at løse en given sag, og i de situationer skal sekretariatet sikre, at medlemmet er bedst muligt rustet.

Som medlem af FACM/safu kan du selvfølgelig også gør brug den individuelle medlemsservice.

En stærk organisation i ryggen: FTF

FTF står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. FTF blev oprettet i 1952. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. Cirka 90 forskellige fagforeninger og forbund arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. På mange niveauer – både lokalt og centralt – sætter FTF sit præg på samfundet. For sammen kan 450.000 mennesker gøre mere end hver for sig. FTF er partipolitisk uafhængig.

Der hvor den enkelte organisation ikke er stor nok, går vi sammen for at blive hørt. FTF er den fælles stemme for organisationerne, og talsmand for organisationen overfor politikere og embedsfolk på både centralt og lokalt niveau.

Fordi FTF dækker en stor del af det danske arbejdsmarked sidder FTF med i en lang række udvalg, nævn og kommissioner, hvor medlemmernes fremtidige forhold bliver afgjort.

FACM/safu’s a-kasse: FTF-A

FTF-A blev oprettet i 1976 som en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral a-kasse inden for FTF’s område. Navnet FTF-A står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse.

På FTF-A’s delegeretmøde i oktober 2008 vedtog delegeretforsamlingen, at FTF-A er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige med fagligt fokus på de organisationer, som FTF-A samarbejder med.

Omkring 80 faglige organisationer anbefaler FTF-A til deres medlemmer. FTF-A kender de pågældende organisationers faglige områder og arbejder tæt sammen om at give organisationerne og deres omkring 130.000 medlemmer den bedst mulige rådgivning.

Gennem samarbejdet med de faglige organisationer, har FTF-A et indgående kendskab til medlemmernes fag og brancher. Det betyder, at FTF-A yder service og rådgivning ud fra dette branchekendskab.

Som medlem af FACM/safu er du automatisk optagelsesberettiget i vores a-kasse FTF-A.

Hvordan bliver jeg medlem af FTF-A?

Optagelse

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse i forvejen skal du udfylde en ansøgning om optagelse. Du skal være opmærksom på, at optjening af retten til dagpenge først kan ske fra den dag a-kassen modtager din ansøgning.

Overflytning

Hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse skal du udfylde en overflytningsblanket. FTF-A vil stå for det videre arbejde med overflytningen fra din nuværende a-kasse til FTF-A. Det er vigtigt, at du bliver ved med at indbetale kontingent til din nuværende a-kasse indtil overflytningen er sket.

Specielt vedrørende studerende

Når du nærmere dig afslutningen af din uddannelse er det vigtigt, at du tager kontakt til FACM/safu’s sekretariat – således at vi kan sikre dine dimittendrettigheder.

FTF-A skal have din skriftlige ansøgning om optagelse, senest to uger efter, at du har afsluttet din uddannelse. Det er ikke nok, at du har afleveret ansøgningen i FACM/safu inden to-ugers fristen er udløbet – det afgørende er, at FTF-A har modtaget den!

Medlemstilbud

Som medlem af FACM/safu har man mulighed for at tegne diverse forsikringer i Forsikringsselskabet Runa samt pensionsordninger i pensionsselskabet PFA.

safu har i samarbejde med lån & spar bank etableret SafuBank. SafuBank er en virtuel filial af lån & spar bank, som medlemmerne kan vælge at bruge til sine bankforretninger. Ordningens ydelser udvides i takt med safu´s medlemsudvikling.

Tilmeld dig Nyhedsbrev – brug safu’s hjemmeside!

På safu’s hjemmeside www.safu.dk har du mulighed for at følge med i de nyheder der vedrører arbejdsmarkedet. Vi opdateres løbende via FTF. Samtidigt vil du, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, løbende kunne blive opdateret om nyt fra safu.

Kontaktoplysninger

Hovednummer
Telefon 33 70 73 00 og mail safu@safu.dk

Administration – Johnna Elmegård Brahe
Telefon 33 70 73 02 og mail je@safu.dk

Juridiske spørgsmål – Henrik Frimand-Meier
Telefon 33 70 73 03 og mail hfm@safu.dk

Husk at de ting der går godt skal have lov til at fylde mest, og at det er livsbekræftende at gribe hinanden i at gøre tingende rigtigt.
Så gå gerne i gang allerede i dag!