En dyr SMS. En fyring helt ude af proportioner.

Apoteker har anerkendt Byrettens dom. Det var urimeligt at opsige medarbejderen efter 15 års ansættelse, alene fordi vedkommende, havde sendt en SMS i arbejdstiden.

Af skade bliver man klog, men sjældent rig siger et gammelt ordspil. En lille undtagelse findes dog i den konkrete sag, for medarbejderen var medlem af safu og som fagforening hjalp vi vedkommende til at få udbetalt yderligere mere end 300.000 kr. udover det beløb apotekeren allerede havde betalt i forbindelse med selve opsigelsen.

Apotekeren havde den opfattelse, at medarbejderen skulle have et væsentligt ringere opsigelsesvarsel end det som retten nu er kommet frem til. Som chauffør har man umiddelbart ikke krav på funktionærstatus, men oprindeligt var det aftalt, at medarbejderen blev ansat på funktionærlignende vilkår. Disse vilkår var aldrig blevet varslet bort. Og uagtet den tidligere apoteker havde glemt at sætte et kryds i rubrikken for funktionæransat, kunne den nye apoteker alligevel ikke opsige uden at tage hensyn til Funktionærloven.

Der er flere ting man kan lære af historien om en lille SMS-besked, der blev sendt før frokost, uagtet personalepolitikken forbød brug af privat mobiltelefon i arbejdstiden. Det første er: Man skal respektere personalepolitikken og når man sender en SMS, skal det fremgå helt klart, at det sker i den frokost, som man selv betaler tiden for. Dernæst er det en god idé at have styr på alle ens ansættelsespapirer og hvilken personalepolitik, der gælder, for arbejdsgiveren har det med at læse egne regler ensidigt.

Nogle har spurgt ind til om ikke der var andet galt end afsendelse af én SMS? Ikke hvad vi ved af, men apotekeren havde et ønske om at ansætte en fra egen nær familie i stillingen, som vores medlem blev opsagt fra. Det er fakta.

Tålmodighed er også en dyd, man som medarbejder også skal rumme ved en uretfærdig fyring. Processen fra opsigelsen fandt sted til safu efterfølgende fik afholdt møde med arbejdsgiver, for at få omstødt afgørelsen/betale efter loven, og til medlemmet med rettens hjælp fik udbetalt det, han havde krav på, ja, der gik 17 måneder.

I safu er vi tilfredse med, at retten nåede frem til, at opsigelsen var ude af proportioner, og at den ikke var rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold. Men vi er ærgerlige over, at arbejdsgiveren absolut behøvede rettens ord for at nå frem til, hvad al sund fornuft tilsiger: At det er urimeligt at fyre en medarbejder for at sende en SMS i arbejdstiden.

Nu er det dét man kan bruge en fagforening, som safu til, når det skal være, men det gør alligevel ikke noget, hvis også Apotekerforeningen fremadrettet tør prøve med sund fornuft. Det er nemlig et udmærket middel mod urimelig omgang med ansatte. Andre arbejdsgivere er også velkommen til at prøve!