Ferie

Alle har ret til 25 dage - 5 uger á 5 dage. Ferieloven fastslår, at alle har ret til at holde 25 dages ferie, uanset om de får godtgørelse fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

I juni 2000 blev der vedtaget en ny ferielov, som trådte i kraft den 1. januar 2001. Ferieloven omfatter alle lønmodtagere – uanset hvad de laver eller hvordan de aflønnes. Undtaget fra ferielovens regler er kun statstjenestemænd, personer ansat under medhjælperloven samt direktører, der er tilmeldt Selskabsregisteret. Man kan som udgangspunkt ikke lave aftaler, der stiller dig ringere, end efter Ferielovens regler.

Dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse vil normalt have mulighed for feriedagpenge.

Nedenfor er nærmere beskrevet dele af Ferielovens regler. Du kan evt. ved individuel eller kollektiv aftale være omfattet af regler, der afviger fra disse regler.

Regler om ret til erstatningsferie ved sygdom

Optjening af ferie

Hvordan skal ferien holdes?

Ferietillæg

Ved fratrædelse

Hvordan beregnes feriegodtgørelsen?

Ferie