Dit opsigelsesvarsel

Uanset hvor længe du har været ansat, så har du altid ret til at fratræde med 1 måneds varsel, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel. Indenfor din prøvetid kan du sige op med 1 dags varsel.

Hvis du selv siger dit job op – eller på anden måde bliver selvforskyldt ledig – kan du risikere at blive idømt 185 timers effektiv karantæne fra dagpenge.

Hvis du er medlem af safu og overvejer at sige dit nuværende job op, vil vi anbefale dig at kontakte sekretariatet for nærmere rådgivning.

Dit opsigelsesvarsel