Bortvisning/usaglig opsigelse

Hvis du - som medlem af safu - bliver sagt op eller bortvist og mener, at begrundelsen er forkert, bør du straks kontakte sekretariatet.

Som hovedregel skal du protestere til arbejdsgiveren over en urimelig opsigelse/bortvisning inden 7 dage. Ellers risikerer du, at din sag bliver afvist på grund af passivitet.

Opsigelse fra begge parter skal af hensyn til bevisbyrden altid ske skriftligt.

Bortvisning/usaglig opsigelse