Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel

Indenfor de første seks måneder af din ansættelse har du som funktionær krav på et varsel fra din arbejdsgivers side på én måned.

Efter mere end seks måneder i jobbet – men indtil du har har været ansat i tre år – har du krav på tre måneders opsigelsesvarsel.

Herefter forhøjes dit opsigelsesvarsel med én måned for hvert tredie års ansættelse op til 6 måneder.

Du skal have opsigelsesvarslet sådan, at det udløber, inden du får krav på et endnu længere varsel. Opsigelse kan derfor ske til en måneds udgang med følgende varsler:

  • 1 måneds varsel inden udgangen af 5 måneders ansættelse
  • 3 måneders varsel inden udgangen af 2 år og 9 måneders ansættelse
  • 4 måneders varsel inden udgangen af 5 år og 8 måneders ansættelse
  • 5 måneders varsel inden udgangen af 8 år og 7 måneders ansættelse
  • 6 måneders varsel herefter

Når man skal beregne, hvor længe du har været ansat, så skal prøvetid og eventuelle vikarperioder regnes med.

Indenfor din prøvetid – som højst kan være på 3 måneder – kan din arbejdsgiveren opsige dig med 14 dages varsel på et hvilket som helst tidspunkt i måneden.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel