Juridisk rådgivning

Når du kommer i tvivl om dine rettigheder, hjælper safu dig med rådgivning og om nødvendigt med juridisk bistand.

Ansættelsesforhold

De emner, som man nemmest kommer i tvivl om, er også de emner, som safu er stærkest i. Vi hjælper, støtter eller vejleder, når du skal:

  • forhandle aftaler om løn- og arbejdsforhold
  • fortolke overenskomster
  • finde rundt i arbejdsretlige problemer
  • have hjælp til at udforme en funktionærkontrakt
  • fortolke funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven

Når du kommer i tvivl om dine rettigheder, hjælper safu dig med rådgivning og om nødvendigt med juridisk bistand.

Læs mere om:

Ansættelsesbevis

Din ansættelse er individuelt. Du forhandler selv dine vilkår. Det kan dog være svært at vide, hvad der er vigtigt at få med, og hvad der er mindre vigtigt at få med i et ansættelsesbevis.

Konkurrenceklausuler og kundeklausuler

Du skal nøje kende konsekvensen af en kunde- eller konkurrenceklausul, hvis din kommende arbejdsgiver kræver, at du underskriver en klausul, når du bliver ansat.

Ferie

Alle har ret til 25 dage - 5 uger á 5 dage. Ferieloven fastslår, at alle har ret til at holde 25 dages ferie, uanset om de får godtgørelse fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Dit opsigelsesvarsel

Uanset hvor længe du har været ansat, så har du altid ret til at fratræde med 1 måneds varsel, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel. Indenfor din prøvetid kan du sige op med 14 dags varsel.

Bortvisning/usaglig opsigelse

Hvis du - som medlem af safu - bliver sagt op eller bortvist og mener, at begrundelsen er forkert, bør du straks kontakte sekretariatet.

Konkurs eller betalingsstandsning

Går din arbejdsgiver konkurs eller i betalingsstandsning, så skal du kontakte sekretariatet omgående, så du kan få den rette individuelle rådgivning og støtte.

Juridisk rådgivning

Læs også artiklen “Facebook og Twitter udfordrer ansættelsesretten” her.