Arbejdsskade­rådgivning

safu sørger for, at medlemmerne får en enkel og effektiv behandling af arbejdsskadesager.

Arbejdsskade

Er uheldet ude, og man får en arbejdsskade, så er reglerne ofte så mange og indviklede, at du kan have svært ved at overskue dine muligheder.

Som medlem skal du bare henvende dig til safu, hvis du kommer til skade på jobbet, og ønsker hjælp til sagsbehandlingen. Her får du et specielt indberetningsskema udarbejdet af safu og FH’s arbejdsskade afdeling i fællesskab.

Skemaet sender du ind – sammen med en fuldmagts erklæring til safu, der sender sagen videre til FH. En sagsbehandler fra FH vil så kontakte dig, diskutere sagen med dig og fortælle, hvordan den videre sagsbehandling vil være.

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der anerkender eller afviser arbejdsskader, og dermed afgør de, om du kan få erstatning. Det er nemlig ikke alle skader, som du kan få i forbindelse med arbejdet, der er omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

Selv hvis en skade falder ind under en af de grupper af skader, der er omfattet, er der en række betingelser og forhold, der skal være opfyldt, for at skaden bliver anerkendt.

For at en skade kan anerkendes som arbejdsskade, skal den falde ind under én af disse kategorier:

  • Ulykkestilfælde, det vil sige personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
  • Erhvervssygdomme, det vil sige sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Eller andre sygdomme som må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Pjecen “Hvis du kommer til skade på jobbet” (otte sider om arbejdsskader indtrådt efter 1. januar 2004) kan bestilles hos safu – eller du kan læse dem ved at klikke på linket her på siden.