Arbejdsmiljø

Alle virksomheder skal en gang om året holde en arbejdsmiljødrøftelse. I den forbindelse har Arbejdstilsynet lavet en række guides, der kan hjælpe virksomhederne til at komme godt fra start.

Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomhederne.

Arbejdsmiljødrøftelsen skal indeholde følgende:

  • En tilrettelæggelse af indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
  • En fastlægning af, hvornår samarbejdet skal foregå.
  • En vurdering af om det foregående års mål er nået.
  • En fastlægning af målet for det kommende års samarbejde.
  • Virksomheder med færre end 10 ansatte, som ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal også afgøre om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Foruden den generelle guide, der kan bruges til at få overblik over samarbejdet om arbejdsmiljø, har Arbejdstilsynet udarbejdet nogle at-vejledninger om henholdsvis ulykker, muskel – og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse trådte i kraft sidste efterår (1. oktober). Den første arbejdsmiljødrøftelse skal derfor være holdt senest 1. oktober 2011.

Efter denne dato vil Arbejdstilsynet spørge om den er blevet holdt. Hvis drøftelsen ikke har været afholdt senest 3 måneder efter, vil virksomheden kunne forvente at få et “påbud”.

Dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er en kombination mellem de relationer, påvirkninger og vilkår, som du oplever på dit arbejde. En del af arbejdsmiljøet er også den tekniske udvikling og de sociale forhold, som kan bidrage til din sikkerhed på kort sigt samt din fysiske og psykiske sundhed på længere sigt.

Skab plads til det gode arbejdsliv

Oplever du problemer med din arbejdsgiver? Eller har du brug for gode råd og vejledning til, hvordan du kan være med til at forbedre dit arbejdsmiljø på din arbejdsplads?

Så kan du med fordel læse vores folder – Skab plads til det gode arbejdsliv.

God fornøjelse!