Arbejdsgiverne skal give rimelige frister

Der har været flere retslige afgørelser om de frister arbejdsgiverne kan finde på at give sine medarbejdere ved opsigelse og bortvisning.

En sag omhandlede opsigelse via mail.

Her gav retten medarbejderen medhold i, at arbejdsgiveren ikke med rimelighed kunne regne med, at en opsigelse sendt på e-mail den 31. om aftenen, var kommet til medarbejderens kendskab, når der ikke var praksis for løbende mails mellem virksomheden og medarbejderen.

En anden sag omhandlede for kort frist for indsendelse af lægeerklæring.

En medarbejder gik ned med stress. Tre dage efter skrev arbejdsgiveren til vedkommende, og bad om dokumentation i form af en lægeerklæring. Den skulle efter arbejdsgiverens opfattelse være fremme en given mandag, tre dage efter. Medarbejderen modtog først brevet om lørdagen og svarede, at arbejdsgiver ville få dokumentationen efter et allerede planlagt lægebesøg den førstkommende onsdag. Samme onsdag, som medarbejderen sendte lægeerklæringen, sendte arbejdsgiveren en bortvisning af medarbejderen, for ikke at have dokumenteret sit fravær rettidigt. Retten gav medarbejderen medhold. Bortvisningen var derfor ikke berettiget, ligesom den også udløste godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2 b.