Det er ikke i orden at fyre en medarbejder for at sende en SMS

safu har fået medhold ved Retten i Lyngby, på vegne af et medlem, der blev fyret for at sende sms til kammerat om fodbold ti minutter før sin frokostpause.

En servicemedarbejder blev opsagt fra et nordsjællandsk apotek i oktober 2016, fordi han havde sendt en privat sms i arbejdstiden. Det er i strid med apotekets personalehåndbog at sende private sms’er i arbejdstiden, men det er også beskrevet i selvsamme personalehåndbog, at en sådan forseelse i første gangs tilfælde udmønter en advarsel.

Apotekeren håndhævede desværre i stedet forbuddet med at afskedige vores medlem, uagtet egne nedskrevne retningslinjer. Det har Retten i Lyngby nu vurderet på samme måde som safu, og har dømt apotekeren for en usaglig afskedigelse, der vil koste apoteket yderligere godt 300.000 kroner.

I safu er vi tilfredse med, at retten er nået frem til, at opsigelsen var ude af proportioner, og at den ikke var rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold.

Nu afventer vi om apotekeren vil anerkende dommen, eller søge at anke den til Landsretten. En lille sms kan blive dyr på alle måder, men forhåbentlig skal den ikke blive dyrere end som så.